Burdasınız: Ana Sayfa » Dualar » Düşmanlığı Gidermek İçin Dua

Birbirini sevmeyen iki kişinin arasım ıslah etmek istenirse veyahut bir kimsenin sevgi ve muhabbeti arzu edilirse pazar günü Şems veya Utarit’e mensup bir saatte gül suyunda ezilmiş çiçek safranı ve misk ile bir kâğıdın üzerine aşağıda yazılı olan duayı yazıp öd ağacı, günlük, amber ve misk gibi güzel kokulu bir buhur ile kâğıdı tütsü ettikten sonra su içine konulup bu su birbirlerini sevmeyen kimselere içirilirse aralarındaki buğz ve adâvet zail olur gider. Muhabbeti arzu edilen kimseye içirilirse Cenabı Hak Vâcibü’l-Vücûd Hazretleri lütf-u keremi ile matlup hasıl olur ve o kimse murada nail olunur.

Duayı şerife:

«Yâ Allahü yâ semî’u yâ alîmü yâ serî’u yâ vâsi’u yâ adlü yâ aliyyü yâ azîmü yâ müte’alü yâ azîzü yâ afüvvü yâ fa’alün limâ yürîdü yâ rafî’u yâ me’bûdü yâ mâni’u yâ nâfi’u yâ bedî’u yâ kâfi yâ raüfü allâhü Iâ ilâhe illâ hüvel hayyü’l-kay-yûmü elif lâm mînı allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyü’l- kayyû-mü ve aneti’I-vücûhüi-hayyifl“kayyûmi.»

1 Yorum

  1. Sinem-34 dedi ki:

    Merhaba Bu konu çok yararlı oldu verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim

Yorum Yok


© 2016 DİYANET VE MÜFTÜLÜK HABERLER · Subscribe: PostsSponsor:Yüce İlaçlama Comments